Temperatures

Temperature: Precip.

Day Max. Min. Inches.

Fº Fº

Nov. 22 55 35 .00

Nov. 23 62 33 .09

Nov. 24 40 23 .00

Nov. 25 34 24 .00

Nov. 26 49 30 .83

Nov. 27 60 46 1.80

Nov. 28 60 35 .00

Nov. 29 50 30 .00

Read More

Temperatures

Temperature: Precip.

Day Max. Min. Inches.

Fº Fº

Nov. 16 65 39 .75

Nov. 17 50 33 .00

Nov. 18 46 36 .00

Nov. 19 47 39 .00

Nov. 20 46 29 .00

Nov. 21 48 34 .14

Water temperature in Edgartown harbor: 50º F.

Read More

Temperatures

Temperature: Precip.

Day Max. Min. Inches.

Fº Fº

Nov. 9 46 32 .00

Nov. 10 50 41 .19

Nov. 11 43 31 .00

Nov. 12 42 26 .00

Nov. 13 54 32 .17

Nov. 14 56 33 .10

Nov. 15 60 46 .00

Water temperature in Edgartown harbor: 55º F.

Read More

Temperatures

Temperature: Precip.

Day Max. Min. Inches.

Fº Fº

Nov. 2 68 47 .00

Nov. 3 63 45 .28

Nov. 4 51 41 2.48

Nov. 5 57 37 .00

Nov. 6 59 40 .00

Nov. 7 63 35 .26

Nov. 8 52 36 .00

Water temperature in Edgartown harbor: 53º F.

Read More

Temperatures

Temperature: Precip.

Day Max. Min. Inches.

Fº Fº

Oct. 26 56 52 .00

Oct. 27 63 55 .13

Oct. 28 68 50 .16

Oct. 29 60 32 .00

Oct. 30 50 33 .00

Oct. 31 62 41 .00

Nov. 1 65 45 .00

Water temperature in Edgartown harbor: 59º F.

Read More

Temperatures

Temperature: Precip.

Day Max. Min. Inches.

Fº Fº

Oct. 19 72 62 .00

Oct. 20 72 60 .94

Oct. 21 65 51 Trace

Oct. 22 72 56 .00

Oct. 23 72 59 Trace

Oct. 24 72 63 .00

Oct. 25 67 50 .29

Water temperature in Edgartown harbor: 61º F.

Read More

Temperatures

Temperature: Precip.

Day Max. Min. Inches.

Fº Fº

Oct. 12 66 56 Trace

Oct. 13 68 37 Trace

Oct. 14 62 41 .00

Oct. 15 62 39 .00

Oct. 16 62 42 .00

Oct. 17 61 41 .00

Oct. 18 72 44 .00

Water temperature in Edgartown harbor: 65º F.

Read More

Temperatures

Temperature: Precip.

Day Max. Min. Inches.

Fº Fº

Sept. 28 80 65 .27

Sept. 29 75 58 .00

Sept. 30 71 50 .00

Oct. 1 68 45 .00

Oct. 2 67 50 .00

Oct. 3 72 59 .00

Oct. 4 73 62 Trace

Water temperature in Edgartown harbor: 71º F.

Read More

Temperatures

Temperature: Precip.

Day Max. Min. Inches.

Fº Fº

Sept. 14 75 51 .00

Sept. 15 74 55 .80

Sept. 16 66 50 .22

Sept. 17 67 45 .00

Sept. 18 67 55 .00

Sept. 19 72 55 .00

Sept. 20 68 57 .00

Water temperature in Edgartown harbor: 69º F.

Read More

Temperatures

Temperature: Precip.

Day Max. Min. Inches.

Fº Fº

Sept. 7 72 61 .00

Sept. 8 81 67 .00

Sept. 9 80 66 .00

Sept. 10 83 64 .00

Sept. 11 72 65 Trace

Sept. 12 73 60 .53

Sept. 13 75 50 .00

Water temperature in Edgartown harbor: 71º F.

Read More

Pages