Temperatures

Temperature: Precip.

Day Max. Min. Inches.

Fº Fº

Nov. 22 55 35 .00

Nov. 23 62 33 .09

Nov. 24 40 23 .00

Nov. 25 34 24 .00

Nov. 26 49 30 .83

Nov. 27 60 46 1.80

Nov. 28 60 35 .00

Nov. 29 50 30 .00

Temperatures

Temperature: Precip.

Day Max. Min. Inches.

Fº Fº

Nov. 16 65 39 .75

Nov. 17 50 33 .00

Nov. 18 46 36 .00

Nov. 19 47 39 .00

Nov. 20 46 29 .00

Nov. 21 48 34 .14

Water temperature in Edgartown harbor: 50º F.

Temperatures

Temperature: Precip.

Day Max. Min. Inches.

Fº Fº

Nov. 9 46 32 .00

Nov. 10 50 41 .19

Nov. 11 43 31 .00

Nov. 12 42 26 .00

Nov. 13 54 32 .17

Nov. 14 56 33 .10

Nov. 15 60 46 .00

Water temperature in Edgartown harbor: 55º F.

Temperatures

Temperature: Precip.

Day Max. Min. Inches.

Fº Fº

Nov. 2 68 47 .00

Nov. 3 63 45 .28

Nov. 4 51 41 2.48

Nov. 5 57 37 .00

Nov. 6 59 40 .00

Nov. 7 63 35 .26

Nov. 8 52 36 .00

Water temperature in Edgartown harbor: 53º F.

Temperatures

Temperature: Precip.

Day Max. Min. Inches.

Fº Fº

Oct. 26 56 52 .00

Oct. 27 63 55 .13

Oct. 28 68 50 .16

Oct. 29 60 32 .00

Oct. 30 50 33 .00

Oct. 31 62 41 .00

Nov. 1 65 45 .00

Water temperature in Edgartown harbor: 59º F.

Temperatures

Temperature: Precip.

Day Max. Min. Inches.

Fº Fº

Oct. 19 72 62 .00

Oct. 20 72 60 .94

Oct. 21 65 51 Trace

Oct. 22 72 56 .00

Oct. 23 72 59 Trace

Oct. 24 72 63 .00

Oct. 25 67 50 .29

Water temperature in Edgartown harbor: 61º F.

Temperatures

Temperature: Precip.

Day Max. Min. Inches.

Fº Fº

Oct. 12 66 56 Trace

Oct. 13 68 37 Trace

Oct. 14 62 41 .00

Oct. 15 62 39 .00

Oct. 16 62 42 .00

Oct. 17 61 41 .00

Oct. 18 72 44 .00

Water temperature in Edgartown harbor: 65º F.

Temperatures

Temperature: Precip.

Day Max. Min. Inches.

Fº Fº

Sept. 28 80 65 .27

Sept. 29 75 58 .00

Sept. 30 71 50 .00

Oct. 1 68 45 .00

Oct. 2 67 50 .00

Oct. 3 72 59 .00

Oct. 4 73 62 Trace

Water temperature in Edgartown harbor: 71º F.

Temperatures

Temperature: Precip.

Day Max. Min. Inches.

Fº Fº

Sept. 14 75 51 .00

Sept. 15 74 55 .80

Sept. 16 66 50 .22

Sept. 17 67 45 .00

Sept. 18 67 55 .00

Sept. 19 72 55 .00

Sept. 20 68 57 .00

Water temperature in Edgartown harbor: 69º F.

Temperatures

Temperature: Precip.

Day Max. Min. Inches.

Fº Fº

Sept. 7 72 61 .00

Sept. 8 81 67 .00

Sept. 9 80 66 .00

Sept. 10 83 64 .00

Sept. 11 72 65 Trace

Sept. 12 73 60 .53

Sept. 13 75 50 .00

Water temperature in Edgartown harbor: 71º F.

Pages